Verksamhet

Advokatfirman handlägger alla typer av juridiska ärenden med anknytning till Sverige och Spanien som exempelvis: affärsjuridik, tvister, fastighetsköp, företagsförvärv, bank- och finans, skatterätt, arv och gåva, bouppteckningar, m m.

Vi arbetar med såväl svensk som spansk rätt på svenska, spanska, engelska, franska, tyska och finska.