info@isacsson.es
+34 952 90 82 37

Single Blog Title

Nya skatteregler i Andalusien

Den nya regeringen i Andalusien har genomfört ett flertal lättnader på skatteområdet, flera mycket efterlängtade. De nya reglerna trädde ikraft 11 april.

Tre huvudsakliga ändringar gjordes.

  • Lägre inkomstskatt (den regionala delen)
  • Ett 99% undantag från arvs och gåvoskatt mellan nära släktingar
  • I vissa fall lägre stämpel- och transaktionsskatt

Lägre inkomstskatt

Sänkningen av regionens inkomstskatt är ganska marginell och kommer att genomföras under en period av fem år, från 2019 till 2023. Det regionala spannet 2023 kommer vara 9,5%-22,5% jämfört med dagens 9,75%-24,9%

Arvsskatt

Förra året infördes lättnaden om 1 miljon € för arvingar inom arvsklass 1&2 (barn &makar), vars tidigare förmögenhet understiger 1 miljon €.

Utöver detta införs nu ett undantag från skatten med 99% för barn och makar. Detta innebär att man endast kommer betala 1% av den skatt som belöper på arvet, detta efter de övriga avdrag och lättnader som är tillämpliga.

Gåvoskatt

Även gällande gåvoskatt införs ett undantag om 99% av skatten att betala. Dvs man betalar bara 1% av den skatten (efter eventuella andra avräkningar). Dock måste gåvan vara registrerad i en notariserad handling (escritura pública), inklusive en hänvisning till pengarnas ursprung.

Notera också att kapitalvinstskatt kan komma att utgå som vanligt om egendom skänks bort.

Lättnader I stämpelskatt

Man har också beslutat om lättnader i transaktionsskatten (Transmisiones Patrimoniales Onerosas – TPO) och stämpelskatten (Actos Jurídicos Documentados – AJD). Dessa ändringar berör personer under 35, skattskyldiga med vissa handikapp samt familjer med mer än 2 underåriga barn.

Sammafattning

Reglerna som den nya regeringen i Andalusien beslutat om är välkommet för alla som äger eller planerar att köpa fastigheter här nere. Just de höga skatterna på kapital har varit ett problem i Andalusien. Många andra regioner har redan genomfört liknande lättnader sedan flera år och det är bra att Andalusien följer efter. Förhoppningsvis kommer man liksom andra regioner även att på sikt reducera eller ta bort förmögenhetsskatten.

Behöver ni hjälp med att notarisera en gåva av en fastighet eller annan egendom, eller förbereda ett arv genom testamente är ni välkomna att höra av er till oss.

Erik Berger

Jur.kand/Lawyer

 erik@isacsson.es

+46 73 0652117

+34 676 766 231

Leave a Reply