Hårdare krav på turistlägenheter väntas


Det blir allt svårare att får tag i en hyresbostad med långtidskontrakt i Spanien. Utbudet av hyresbostäder är begränsat och de som finns är dyrare än någonsin. I vissa populära områden är det nästintill omöjligt att hitta hyresbostäder för långtidshyra då de bostäder som finns tillgängliga på hyresmarknaden används för mer lönsam korttidsuthyrning – särskilt till turister. Detta har inneburit att hyresmarknaden för permanent bofasta har minskat i motsvarande grad och att hyrorna har ökat för de hyresobjekt som finns tillgängliga. Förutom att hyresmarknaden påverkats har också hotellen upplevt en ökad konkurrens som de menar är illojal då kraven på hotellen är högre än vad de är på de lägenheter som hyrs ut som turistbostäder.

Det är mot den här bakgrunden som reglerna för korttidsuthyrning är på väg att skärpas, bl a i Andalusien. Krav på s k turistlicens och registreringsplikt infördes för snart sju år sedan men trots detta har uthyrningen av bostäder till turister ökat explosionsartat och det är inte ovanligt att lägenheter förvärvas – såväl av privatpersoner som av företag - enbart med det uttalade syftet att användas till korttidsuthyrning. Detta då lönsamheten är fortsatt god och efterfrågan tycks vara ständigt ökande.

Bland de reformer som diskuteras finns bl a utökade möjligheter för kommuner att begränsa antalet turistlicenser som beviljas. Dessutom begränsningar av antalet turistlicenser som en privatperson kan erhålla. Det diskuteras vidare utökade krav på de bostäder som används för korttidsuthyrning, däribland att bostaden ska ha en yta om minst 15 kvadratmeter per hyresgäst.

För den som avser att investera i en fastighet som helt eller delvis ska användas för korttidsuthyrning är det viktigt att sätta sig in i de krav som gäller beträffande såväl beträffande lägenheten ifråga byggnadstekniskt som de regler om registrering och löpande deklarationer av intäkterna från verksamheten. Detta är viktigt inte minst som det utgår böter på upp till 150.000€ för den som inte följer de krav som gäller för korttidsuthyrning. Reglerna skiljer sig åt i de olika regionerna, och det är därför viktigt att kontrollera vad som gäller i just den region där lägenheten är belägen. Förutom detta kan det finnas begränsningar av möjligheter till korttidsuthyrning i stadgarna för bostadsföreningen (urbanisacion). Ska du förvärva en lägenhet för detta ändamål rekommenderar jag dig att sätta dig in i vad som gäller för just den aktuella föreningen.

Viktigt är också att följa utvecklingen av de reformer som diskuteras på området eftersom dessa kan innebära ytterligare begränsningar av olika slag. Givetvis kommer vi fortsatt att rapportera som utvecklingen på detta område. För mer information kontakta oss.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla