NIE, residencia och skattskyldighet – vi reder ut några begrepp


Om man har tänkt sig att bosätta sig i Spanien behöver man ordna med ett Número de Identitad Extranjero, förkortat N.I.E., som är ett personnummer som tillhandahålls den som inte är spansk medborgare (dessa har istället D.N.I.-nummer). N.I.E. behövs för att kunna göra fastighetsköp, köpa bil, öppna telefonabonnemang, m m. Tidigare kunde man få ett N.I.E. utan att ange något egentligt skäl för detta, men sedan några år tillbaka görs en prövning av om man har rätt att erhålla ett sådant, t ex för ett fastighetsköp, anställning, e dyl. För närvarande är det långa väntetider för N.I.E. i flera regioner, inte minst på Costa del Sol, så se till att ansöka i god tid. Det är fullt möjligt att göra ansökan på Spaniens ambassad i Stockholm. Tidsbokning krävs och handläggningstiden efter ansökan är cirka tre veckor.


Om man är medborgare i något EU-land (eller Schweiz) och vistas i Spanien mer än 90 dagar ska man anmäla sig till utlänningsregistret, ansöka om att bli resident och erhålla ett Certificado de registro de ciudadano de la UE. Med detta har man rätt att uppehålla sig i Spanien i fem år. Därefter kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd. Detta görs inte automatiskt utan man måste själv ombesörja detta.


Inget av detta påverkar däremot skyldigheten att deklarera och betala skatt i Spanien. Denna skyldighet inträder med automatik om man vistas i Spanien mer än 182 dagar under ett kalenderår alldeles oavsett om man har N.I.E. eller residencia. Det har heller ingen betydelse om man är utskriven från Sverige eller inte. Äger man t ex en fastighet i Spanien är man skyldig att deklarera och betala skatt relaterad till denna. Tyvärr förefaller informationen om denna skyldighet inte alltid nå fram och det är inte ovanligt att svenskar med fastigheter här missar att deklarera.


Många svenskar är därför skyldiga att deklarera och betala skatt i bägge länderna. Dubbelbeskattningsavtalet mellan Spanien och Sverige ger rätt till avräkning av skatt, men detta görs inte per automatik utan man måste ansöka om avräkning. Vissa tidsgränser för detta finns och det är därför klokt att orientera sig om hur man går tillväga relativt snart efter ett beskattningsår.


Såväl vad gäller NIE som residencia gäller att det är blanketter och instruktioner på spanska som ska fyllas i och följas. Räkna inte heller med att den handläggare ni träffar i samband med er ansökan behärskar annat än spanska språket.


Oavsett om ni köper eller hyr ert boende här bör man också mantalsskriva sig på adressen. Detta kallas för empadronamiento och görs hos kommunkontoret i den kommun där ni är bosatta. Detta har ingen betydelse för skattskyldighet och motsvarar inte svensk folkbokföring. I många fall är det ett krav för diverse administrativa ärenden, t ex om ni vill registrera en bil i ert namn. Vad gäller bilar som tas med från Sverige och körkort gäller dock ett antal andra bestämmelser som utrymmet här inte räcker till för.


Många svenskar köper privata sjukförsäkringar när de flyttar till Spanien. Oavsett detta vill jag slå ett slag för det europeiska sjukförsäkringskortet som man beställer från den svenska Försäkringskassan. Med detta kort har man rätt att erhålla nödvändig sjukvård i samtliga EU-länder. Kortet är bra att ha även om man enbart tillbringar en liten del av året i Spanien. Är man resident i Spanien har man också rätt att erhålla ett Tarjeta Sanitaria som ger tillgång till all sjukvård på samma villkor som gäller för spanska medborgare.


Vi har hjälpt åtskilliga svenskar med dessa ärenden och står givetvis till förfogande om ni vill ha vårt biträde. Kontakta oss för mer information.

0 kommentarer