Ny lag om djurskydd och DNI-registrering av hundar och katter


Under 2023 träder en ny lag ikraft avsedd att rejält stärka djurskyddet i Spanien genom att dels främja ett ansvarsfullt djurägande, dels bryta trenden med allt fler övergivna djur. Lagen innehåller flera straffsanktionerade bestämmelser gällande djur i allmänhet, bl a att djur inte längre får säljas i butiker. I anslutning till detta har straffen för djurplågeri skärpts och innehåller nu upp till två års fängelse för detta brott.

Beträffande hundar innehåller lagen ett antal särskilda bestämmelser:

 • Potentiella hundägare måste genomgå en kurs;

 • Hundar får inte lämnas ensamma mer än 24 timmar;

 • Har hunden försvunnit måste detta rapporteras inom 48 timmar – annars anses det som övergivande av hunden;

 • Avlivning får enbart ske vid obotlig sjukdom eller skada. Det kommer inte längre att räcka med att ägaren inte längre kan eller vill ta hand om hunden.

Under året kommer också ett nationellt register över hundar och katter att införas. Dessa kommer då att få s k DNI-nummer, vilket motsvarar personnummer för spanska medborgare. Exakt vilka uppgifter som kommer att införas i registret är ännu inte fastställt, men bl a kommer hundens ägare, hemadress och mikrochip-nummer att registreras.


Förutom detta avskaffas listan över potentiellt farliga hundraser som för närvarande kräver en speciell licens för ägaren och som har åtskilliga restriktioner kopplade till sig. Idag är dessa raser:

 • Pit Bull Terrier

 • Rottweiler

 • Argentinsk Dogo

 • Staffordshire Bull Terrier

 • American Staffordshire Terrier (”AmStaff”)

 • Brasiliansk Row

 • Tosa Inu

 • Akita Inu

 • Dobermann (enbart Andalusien)

Listan kommer att ersättas med någon form av individuell bedömning vilken innebär att diverse restriktioner, bl a krav på munkorg, och krav på licens kommer att bibehållas för vissa hundar, dock inte längre enbart baserat på hundens ras.


0 kommentarer