01. FASTIGHETSKÖP OCH FÖRSÄLJNING

Isacsson har en omfattande verksamhet inom köp och försäljning av fastigheter (lägenheter, villor samt mark). Vi hanterar all juridik som hör till detta samt även kontakter med el-, vatten och gasbolag. Vi förmedlar också objekt som kan vara av intresse för våra klienter samt genomför diskreta försäljningar utanför den öppna marknaden om klienter så önskar. Läs mer om detta under fliken “Fastigheter”.

 

02. TVISTLÖSNING 

Isacsson har en gedigen erfarenhet av tvistlösning i vitt skilda ärenden och inom olika branscher. Vi driver processer i såväl allmän domstol som svenska, spanska och internationella skiljeförfaranden rörande bl a avtalstvister, familjerätt, skadestånd, fastighetstvister, tvister om företagshemligheter, upphovsrättstvister, rådgivaransvarsfrågor, försäkringstvister, arv och gåva, m.m.

 

03. FAMILJERÄTT 

Isacsson biträder såväl beträffande arvs- och gåvoärenden som i annan ekonomisk familjerätt, t ex bodelningar. Därutöver i tvister rörande äktenskapsskillnad, vårdnad och underhåll.

 

04. AFFÄRSJURIDIK

För dig som behöver hjälp med att planera för affärsverksamhet i Spanien eller ägande av bolag via Spanien åtar vi oss att bilda och registrera bolag, skatteplanering och allmän rådgivning beträffande affärsverksamhet i eller från Spanien. Vi hjälper också klienter med alla slags bolagsrättsliga ärenden, t ex företagsöverlåtelser, kapitalökningar, generationsskiften och fusioner. Vi biträder regelbundet såväl små och medelstora ägarledda bolag (och dess ägare) som noterade bolag och större koncerner. Isacsson hanterar också samtliga typer av affärsjuridiska tvister.

 

05. ETABLERING I SPANIEN 

Isacsson biträder regelbunder klienter med att etablera sig i Spanien i samband med flytt hit. Vi hanterar frågor rörande skatter, företagsetablering, bostadsköp och finansiering, hyresavtal för bostad eller lokaler, “Beckham”-status, m m. Vi bistår också med bildande av spanska dotterbolag. Vi har samarbeten med bokföringsfirmor, notarier och revisorer som gör att vi kan hantera dessa ärenden “sömlöst” och snabbt. Vi hjälper också klienter med s k Golden Visa i Spanien.